Thread: Solved Always 0x0000001e BSOD
View Single Post
25 Oct 2010  
CarlTR6

Windows 7 Ultimate 32 bit
 
 

Hi Sylvian; welcome to the forum. Sorry you are having problems. Your dump indicated memory corruption and does not tell us the true cause.
Quote:
Error code 3B, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Usual causes: System service, Device driver, graphics driver, ?memory.
Code:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e0e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0304be50
Debug session time: Mon Oct 25 07:53:28.285 2010 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:22:54.208
Loading Kernel Symbols
...............................................................
................................................................
................................................
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
.......
*******************************************************************************
*                                       *
*            Bugcheck Analysis                  *
*                                       *
*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002e9e2b3, fffff880086ef630, 0}

Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiDeliverApc+1d7 )

Followup: MachineOwner
---------

2: kd> !analyze -v
*******************************************************************************
*                                       *
*            Bugcheck Analysis                  *
*                                       *
*******************************************************************************

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002e9e2b3, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff880086ef630, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.

Debugging Details:
------------------


EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.

FAULTING_IP: 
nt!IopCompleteRequest+ae3
fffff800`02e9e2b3 488b09     mov   rcx,qword ptr [rcx]

CONTEXT: fffff880086ef630 -- (.cxr 0xfffff880086ef630)
rax=fffffa8006d762d8 rbx=fffffa80083bca20 rcx=7ffffa8006d762d8
rdx=7ffffa8006d762d8 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa800a099bb0
rip=fffff80002e9e2b3 rsp=fffff880086f0000 rbp=0000000000000000
 r8=fffffa8009c03ce0 r9=fffff880086f0100 r10=0000000000000002
r11=fffffa8007d7c7f0 r12=fffffa8006d762d0 r13=0000000000000000
r14=fffffa800a1a6b60 r15=fffff88003164180
iopl=0     ov up ei ng nz na po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b       efl=00010a87
nt!IopCompleteRequest+0xae3:
fffff800`02e9e2b3 488b09     mov   rcx,qword ptr [rcx] ds:002b:7ffffa80`06d762d8=????????????????
Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x3B

PROCESS_NAME: SearchIndexer.

CURRENT_IRQL: 2

IRP_ADDRESS: ffffffffffffff89

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e5b0c7 to fffff80002e9e2b3

STACK_TEXT: 
fffff880`086f0000 fffff800`02e5b0c7 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff880`086f0200 fffff880`00000000 : nt!IopCompleteRequest+0xae3
fffff880`086f00d0 fffff800`02e85b9d : fffffa80`0a1a6b60 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDeliverApc+0x1d7
fffff880`086f0150 fffff800`02e81d4b : fffffa80`085c2000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCommitThreadWait+0x3dd
fffff880`086f01e0 fffff800`0317a2ef : 00000000`00000004 fffff880`086f0520 fffffa80`00000001 00000000`00000006 : nt!KeWaitForMultipleObjects+0x271
fffff880`086f0490 fffff800`0317abf2 : 00000000`00000001 fffffa80`08448ac0 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!ObpWaitForMultipleObjects+0x294
fffff880`086f0960 fffff800`02e7d993 : fffffa80`0a1a6b60 00000000`06e6e4d8 fffff880`086f0bc8 00000000`00000000 : nt!NtWaitForMultipleObjects+0xe5
fffff880`086f0bb0 00000000`7784030a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`06e6e4b8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7784030a


FOLLOWUP_IP: 
nt!KiDeliverApc+1d7
fffff800`02e5b0c7 4533c9     xor   r9d,r9d

SYMBOL_STACK_INDEX: 1

SYMBOL_NAME: nt!KiDeliverApc+1d7

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9

STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880086ef630 ; kb

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KiDeliverApc+1d7

BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KiDeliverApc+1d7

Followup: MachineOwner
---------

2: kd> lmtsmn
start       end         module name
fffff880`00f99000 fffff880`00ff0000  ACPI   ACPI.sys   Mon Jul 13 19:19:34 2009 (4A5BC106)
fffff880`07623000 fffff880`0763b000  adfs   adfs.SYS   Thu Jun 26 16:52:37 2008 (48640195)
fffff880`05bac000 fffff880`05bec000  afcdp  afcdp.sys  Fri Nov 06 10:51:55 2009 (4AF4461B)
fffff880`04027000 fffff880`040b1000  afd   afd.sys   Mon Jul 13 19:21:40 2009 (4A5BC184)
fffff880`1006c000 fffff880`10082000  AgileVpn AgileVpn.sys Mon Jul 13 20:10:24 2009 (4A5BCCF0)
fffff880`00dee000 fffff880`00df9000  amdxata amdxata.sys Tue May 19 13:56:59 2009 (4A12F2EB)
fffff880`10db2000 fffff880`10dd5000  AnyDVD  AnyDVD.sys  Tue Sep 14 09:16:14 2010 (4C8F759E)
fffff880`07fbe000 fffff880`07fc9000  asyncmac asyncmac.sys Mon Jul 13 20:10:13 2009 (4A5BCCE5)
fffff880`00c86000 fffff880`00c8f000  atapi  atapi.sys  Mon Jul 13 19:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`00dc4000 fffff880`00dee000  ataport ataport.SYS Mon Jul 13 19:19:52 2009 (4A5BC118)
fffff880`05a00000 fffff880`05a4f000  atksgt  atksgt.sys  Sun May 17 09:36:34 2009 (4A1012E2)
fffff960`00820000 fffff960`00881000  ATMFD  ATMFD.DLL  Thu May 27 00:11:31 2010 (4BFDF0F3)
fffff880`019f1000 fffff880`019f8000  Beep   Beep.SYS   Mon Jul 13 20:00:13 2009 (4A5BCA8D)
fffff880`0434d000 fffff880`0435e000  blbdrive blbdrive.sys Mon Jul 13 19:35:59 2009 (4A5BC4DF)
fffff880`0773e000 fffff880`0775c000  bowser  bowser.sys  Mon Jul 13 19:23:50 2009 (4A5BC206)
fffff960`00730000 fffff960`00757000  cdd   cdd.dll   Wed May 19 15:48:26 2010 (4BF4408A)
fffff880`0144a000 fffff880`01474000  cdrom  cdrom.sys  Mon Jul 13 19:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`00ed9000 fffff880`00f99000  CI    CI.dll    Mon Jul 13 21:32:13 2009 (4A5BE01D)
fffff880`01146000 fffff880`01176000  CLASSPNP CLASSPNP.SYS Mon Jul 13 19:19:58 2009 (4A5BC11E)
fffff880`00d09000 fffff880`00d67000  CLFS   CLFS.SYS   Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`010d3000 fffff880`01146000  cng   cng.sys   Mon Jul 13 19:49:40 2009 (4A5BC814)
fffff880`10de2000 fffff880`10df2000  CompositeBus CompositeBus.sys Mon Jul 13 20:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`0541b000 fffff880`05429000  crashdmp crashdmp.sys Mon Jul 13 20:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`042ac000 fffff880`0432f000  csc   csc.sys   Mon Jul 13 19:24:26 2009 (4A5BC22A)
fffff880`0432f000 fffff880`0434d000  dfsc   dfsc.sys   Mon Jul 13 19:23:44 2009 (4A5BC200)
fffff880`0429d000 fffff880`042ac000  discache discache.sys Mon Jul 13 19:37:18 2009 (4A5BC52E)
fffff880`01a00000 fffff880`01a16000  disk   disk.sys   Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`054d9000 fffff880`054fb000  drmk   drmk.sys   Mon Jul 13 21:01:25 2009 (4A5BD8E5)
fffff880`05435000 fffff880`0543e000  dump_atapi dump_atapi.sys Mon Jul 13 19:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`05429000 fffff880`05435000  dump_ataport dump_ataport.sys Mon Jul 13 19:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`0543e000 fffff880`05451000  dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Mon Jul 13 19:21:51 2009 (4A5BC18F)
fffff880`05485000 fffff880`05491000  Dxapi  Dxapi.sys  Mon Jul 13 19:38:28 2009 (4A5BC574)
fffff880`04480000 fffff880`04574000  dxgkrnl dxgkrnl.sys Thu Oct 01 21:00:14 2009 (4AC5509E)
fffff880`04574000 fffff880`045ba000  dxgmms1 dxgmms1.sys Mon Jul 13 19:38:32 2009 (4A5BC578)
fffff880`04467000 fffff880`04475000  ElbyCDFL ElbyCDFL.sys Thu Dec 14 16:22:27 2006 (4581C093)
fffff880`04291000 fffff880`0429d000  ElbyCDIO ElbyCDIO.sys Thu Sep 30 17:25:08 2010 (4CA50034)
fffff880`05501000 fffff880`05537000  fastfat fastfat.SYS Mon Jul 13 19:23:28 2009 (4A5BC1F0)
fffff880`01054000 fffff880`01068000  fileinfo fileinfo.sys Mon Jul 13 19:34:25 2009 (4A5BC481)
fffff880`01008000 fffff880`01054000  fltmgr  fltmgr.sys  Mon Jul 13 19:19:59 2009 (4A5BC11F)
fffff880`013ce000 fffff880`013d8000  Fs_Rec  Fs_Rec.sys  Mon Jul 13 19:19:45 2009 (4A5BC111)
fffff880`0183a000 fffff880`01874000  fvevol  fvevol.sys  Fri Sep 25 22:34:26 2009 (4ABD7DB2)
fffff880`01400000 fffff880`0144a000  fwpkclnt fwpkclnt.sys Mon Jul 13 19:21:08 2009 (4A5BC164)
fffff880`10dd5000 fffff880`10de2000  GEARAspiWDM GEARAspiWDM.sys Mon May 18 08:17:04 2009 (4A1151C0)
fffff800`033ea000 fffff800`03433000  hal   hal.dll   Mon Jul 13 21:27:36 2009 (4A5BDF08)
fffff880`045c7000 fffff880`045eb000  HDAudBus HDAudBus.sys Mon Jul 13 20:06:13 2009 (4A5BCBF5)
fffff880`0466a000 fffff880`046c6000  HdAudio HdAudio.sys Mon Jul 13 20:06:59 2009 (4A5BCC23)
fffff880`05545000 fffff880`0555e000  HIDCLASS HIDCLASS.SYS Mon Jul 13 20:06:21 2009 (4A5BCBFD)
fffff880`0555e000 fffff880`05566080  HIDPARSE HIDPARSE.SYS Mon Jul 13 20:06:17 2009 (4A5BCBF9)
fffff880`05537000 fffff880`05545000  hidusb  hidusb.sys  Mon Jul 13 20:06:22 2009 (4A5BCBFE)
fffff880`07676000 fffff880`0773e000  HTTP   HTTP.sys   Mon Jul 13 19:22:16 2009 (4A5BC1A8)
fffff880`01bed000 fffff880`01bf6000  hwpolicy hwpolicy.sys Mon Jul 13 19:19:22 2009 (4A5BC0FA)
fffff880`04384000 fffff880`0439a000  intelppm intelppm.sys Mon Jul 13 19:19:25 2009 (4A5BC0FD)
fffff880`00c9c000 fffff880`00cab000  kbdclass kbdclass.sys Mon Jul 13 19:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`05569000 fffff880`05577000  kbdhid  kbdhid.sys  Mon Jul 13 20:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff800`00ba0000 fffff800`00baa000  kdcom  kdcom.dll  Mon Jul 13 21:31:07 2009 (4A5BDFDB)
fffff880`046f5000 fffff880`04738000  ks    ks.sys    Wed Mar 03 23:32:25 2010 (4B8F37D9)
fffff880`013a3000 fffff880`013bd000  ksecdd  ksecdd.sys  Mon Jul 13 19:20:54 2009 (4A5BC156)
fffff880`015c9000 fffff880`015f4000  ksecpkg ksecpkg.sys Fri Dec 11 01:03:32 2009 (4B21E0B4)
fffff880`054fb000 fffff880`05500200  ksthunk ksthunk.sys Mon Jul 13 20:00:19 2009 (4A5BCA93)
fffff880`04738000 fffff880`0473bd80  LGBusEnum LGBusEnum.sys Mon Nov 23 20:36:48 2009 (4B0B38B0)
fffff880`07fc9000 fffff880`07fcb480  LGVirHid LGVirHid.sys Mon Nov 23 20:36:48 2009 (4B0B38B0)
fffff880`05451000 fffff880`05464000  LHidFilt LHidFilt.Sys Wed Jun 17 12:49:39 2009 (4A391EA3)
fffff880`0763b000 fffff880`07648000  lirsgt  lirsgt.sys  Sun May 17 09:06:57 2009 (4A100BF1)
fffff880`05b19000 fffff880`05b2e000  lltdio  lltdio.sys  Mon Jul 13 20:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`05471000 fffff880`05485000  LMouFilt LMouFilt.Sys Wed Jun 17 12:49:43 2009 (4A391EA7)
fffff880`0549f000 fffff880`054c2000  luafv  luafv.sys  Mon Jul 13 19:26:13 2009 (4A5BC295)
fffff880`00cb1000 fffff880`00cf5000  mcupdate mcupdate.dll Mon Jul 13 21:29:10 2009 (4A5BDF66)
fffff880`05491000 fffff880`0549f000  monitor monitor.sys Mon Jul 13 19:38:52 2009 (4A5BC58C)
fffff880`0461d000 fffff880`0462c000  mouclass mouclass.sys Mon Jul 13 19:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`05464000 fffff880`05471000  mouhid  mouhid.sys  Mon Jul 13 20:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff880`00c6c000 fffff880`00c86000  mountmgr mountmgr.sys Mon Jul 13 19:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`01176000 fffff880`011a3000  MpFilter MpFilter.sys Sat Mar 20 01:58:08 2010 (4BA463F0)
fffff880`07f3d000 fffff880`07f4d000  MpNWMon MpNWMon.sys Sat Mar 20 01:58:00 2010 (4BA463E8)
fffff880`0775c000 fffff880`07774000  mpsdrv  mpsdrv.sys  Mon Jul 13 20:08:25 2009 (4A5BCC79)
fffff880`07774000 fffff880`077a1000  mrxsmb  mrxsmb.sys  Sat Feb 27 02:52:19 2010 (4B88CF33)
fffff880`077a1000 fffff880`077ef000  mrxsmb10 mrxsmb10.sys Sat Feb 27 02:52:28 2010 (4B88CF3C)
fffff880`07600000 fffff880`07623000  mrxsmb20 mrxsmb20.sys Sat Feb 27 02:52:26 2010 (4B88CF3A)
fffff880`011c5000 fffff880`011d0000  Msfs   Msfs.SYS   Mon Jul 13 19:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`00eb3000 fffff880`00ebd000  msisadrv msisadrv.sys Mon Jul 13 19:19:26 2009 (4A5BC0FE)
fffff880`01075000 fffff880`010d3000  msrpc  msrpc.sys  Mon Jul 13 19:21:32 2009 (4A5BC17C)
fffff880`04286000 fffff880`04291000  mssmbios mssmbios.sys Mon Jul 13 19:31:10 2009 (4A5BC3BE)
fffff880`01bdb000 fffff880`01bed000  mup   mup.sys   Mon Jul 13 19:23:45 2009 (4A5BC201)
fffff880`01477000 fffff880`01569000  ndis   ndis.sys   Mon Jul 13 19:21:40 2009 (4A5BC184)
fffff880`10df2000 fffff880`10dfe000  ndistapi ndistapi.sys Mon Jul 13 20:10:00 2009 (4A5BCCD8)
fffff880`05b81000 fffff880`05b94000  ndisuio ndisuio.sys Mon Jul 13 20:09:25 2009 (4A5BCCB5)
fffff880`043be000 fffff880`043ed000  ndiswan ndiswan.sys Mon Jul 13 20:10:11 2009 (4A5BCCE3)
fffff880`047a8000 fffff880`047bd000  NDProxy NDProxy.SYS Mon Jul 13 20:10:05 2009 (4A5BCCDD)
fffff880`04125000 fffff880`04134000  netbios netbios.sys Mon Jul 13 20:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`040b1000 fffff880`040f6000  netbt  netbt.sys  Mon Jul 13 19:21:28 2009 (4A5BC178)
fffff880`01569000 fffff880`015c9000  NETIO  NETIO.SYS  Mon Jul 13 19:21:46 2009 (4A5BC18A)
fffff880`0427b000 fffff880`04286000  nnfwdk64 nnfwdk64.sys Tue Dec 29 18:13:07 2009 (4B3A8D03)
fffff880`011d0000 fffff880`011e1000  Npfs   Npfs.SYS   Mon Jul 13 19:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`0426f000 fffff880`0427b000  nsiproxy nsiproxy.sys Mon Jul 13 19:21:02 2009 (4A5BC15E)
fffff800`02e0e000 fffff800`033ea000  nt    ntkrnlmp.exe Sat Jun 19 00:16:41 2010 (4C1C44A9)
fffff880`01200000 fffff880`013a3000  Ntfs   Ntfs.sys   Mon Jul 13 19:20:47 2009 (4A5BC14F)
fffff880`019e8000 fffff880`019f1000  Null   Null.SYS   Mon Jul 13 19:19:37 2009 (4A5BC109)
fffff880`10db0000 fffff880`10db1180  nvBridge nvBridge.kmd Mon Feb 22 01:15:53 2010 (4B822119)
fffff880`10086000 fffff880`10daf500  nvlddmkm nvlddmkm.sys Mon Feb 22 01:40:43 2010 (4B8226EB)
fffff880`05b2e000 fffff880`05b81000  nwifi  nwifi.sys  Mon Jul 13 20:07:23 2009 (4A5BCC3B)
fffff880`055bb000 fffff880`055c8000  nx6000  nx6000.sys  Wed Jan 27 18:36:09 2010 (4B60CDE9)
fffff880`040ff000 fffff880`04125000  pacer  pacer.sys  Mon Jul 13 20:09:41 2009 (4A5BCCC5)
fffff880`1004f000 fffff880`1006c000  parport parport.sys Mon Jul 13 20:00:40 2009 (4A5BCAA8)
fffff880`00d9a000 fffff880`00daf000  partmgr partmgr.sys Mon Jul 13 19:19:58 2009 (4A5BC11E)
fffff880`00d67000 fffff880`00d9a000  pci   pci.sys   Mon Jul 13 19:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`00eca000 fffff880`00ed1000  pciide  pciide.sys  Mon Jul 13 19:19:49 2009 (4A5BC115)
fffff880`00c5c000 fffff880`00c6c000  PCIIDEX PCIIDEX.SYS Mon Jul 13 19:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`013bd000 fffff880`013ce000  pcw   pcw.sys   Mon Jul 13 19:19:27 2009 (4A5BC0FF)
fffff880`07a78000 fffff880`07b1e000  peauth  peauth.sys  Mon Jul 13 21:01:19 2009 (4A5BD8DF)
fffff880`047bd000 fffff880`047fa000  portcls portcls.sys Mon Jul 13 20:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`00cf5000 fffff880`00d09000  PSHED  PSHED.dll  Mon Jul 13 21:32:23 2009 (4A5BE027)
fffff880`01068000 fffff880`01074040  PxHlpa64 PxHlpa64.sys Tue Oct 20 14:08:42 2009 (4ADDFCAA)
fffff880`0439a000 fffff880`043be000  rasl2tp rasl2tp.sys Mon Jul 13 20:10:11 2009 (4A5BCCE3)
fffff880`04200000 fffff880`0421b000  raspppoe raspppoe.sys Mon Jul 13 20:10:17 2009 (4A5BCCE9)
fffff880`041bc000 fffff880`041dd000  raspptp raspptp.sys Mon Jul 13 20:10:18 2009 (4A5BCCEA)
fffff880`041dd000 fffff880`041f7000  rassstp rassstp.sys Mon Jul 13 20:10:25 2009 (4A5BCCF1)
fffff880`0421e000 fffff880`0426f000  rdbss  rdbss.sys  Mon Jul 13 19:24:09 2009 (4A5BC219)
fffff880`04475000 fffff880`04480000  rdpbus  rdpbus.sys  Mon Jul 13 20:17:46 2009 (4A5BCEAA)
fffff880`015f4000 fffff880`015fd000  RDPCDD  RDPCDD.sys  Mon Jul 13 20:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`011b3000 fffff880`011bc000  rdpencdd rdpencdd.sys Mon Jul 13 20:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`011bc000 fffff880`011c5000  rdprefmp rdprefmp.sys Mon Jul 13 20:16:35 2009 (4A5BCE63)
fffff880`01800000 fffff880`0183a000  rdyboost rdyboost.sys Mon Jul 13 19:34:34 2009 (4A5BC48A)
fffff880`05b94000 fffff880`05bac000  rspndr  rspndr.sys  Mon Jul 13 20:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`10000000 fffff880`1004f000  Rt64win7 Rt64win7.sys Sat Dec 19 04:11:30 2009 (4B2C98C2)
fffff880`0463b000 fffff880`0466a000  SCSIPORT SCSIPORT.SYS Mon Jul 13 20:01:04 2009 (4A5BCAC0)
fffff880`07b1e000 fffff880`07b29000  secdrv  secdrv.SYS  Wed Sep 13 09:18:38 2006 (4508052E)
fffff880`045eb000 fffff880`045f7000  serenum serenum.sys Mon Jul 13 20:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`04134000 fffff880`04151000  serial  serial.sys  Mon Jul 13 20:00:40 2009 (4A5BCAA8)
fffff880`01b9b000 fffff880`01bdb000  snapman snapman.sys Mon Oct 19 06:29:56 2009 (4ADC3FA4)
fffff880`01b93000 fffff880`01b9b000  spldr  spldr.sys  Mon May 11 12:56:27 2009 (4A0858BB)
fffff880`07ea7000 fffff880`07f3d000  srv   srv.sys   Thu Aug 26 23:38:00 2010 (4C773318)
fffff880`07b70000 fffff880`07bd7000  srv2   srv2.sys   Thu Aug 26 23:37:46 2010 (4C77330A)
fffff880`07b29000 fffff880`07b56000  srvnet  srvnet.sys  Thu Aug 26 23:37:24 2010 (4C7732F4)
fffff880`07b56000 fffff880`07b5e000  SSPORT  SSPORT.sys  Thu Aug 11 19:07:32 2005 (42FBDA34)
fffff880`046f3000 fffff880`046f4480  swenum  swenum.sys  Mon Jul 13 20:00:18 2009 (4A5BCA92)
fffff880`01600000 fffff880`017fd000  tcpip  tcpip.sys  Sun Jun 13 23:39:04 2010 (4C15A458)
fffff880`07b5e000 fffff880`07b70000  tcpipreg tcpipreg.sys Mon Jul 13 20:09:49 2009 (4A5BCCCD)
fffff880`00c8f000 fffff880`00c9c000  TDI   TDI.SYS   Mon Jul 13 19:21:18 2009 (4A5BC16E)
fffff880`01a27000 fffff880`01b93000  tdrpm258 tdrpm258.sys Tue Oct 20 03:39:53 2009 (4ADD6949)
fffff880`011e1000 fffff880`011ff000  tdx   tdx.sys   Mon Jul 13 19:21:15 2009 (4A5BC16B)
fffff880`043ed000 fffff880`043fa000  teamviewervpn teamviewervpn.sys Thu Dec 13 04:22:09 2007 (4760F9C1)
fffff880`041a8000 fffff880`041bc000  termdd  termdd.sys  Mon Jul 13 20:16:36 2009 (4A5BCE64)
fffff880`01890000 fffff880`01979000  timntr  timntr.sys  Tue Sep 29 09:36:57 2009 (4AC20D79)
fffff960`004f0000 fffff960`004fa000  TSDDD  TSDDD.dll  Mon Jul 13 20:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`0435e000 fffff880`04384000  tunnel  tunnel.sys  Mon Jul 13 20:09:37 2009 (4A5BCCC1)
fffff880`0473c000 fffff880`0474e000  umbus  umbus.sys  Mon Jul 13 20:06:56 2009 (4A5BCC20)
fffff880`05400000 fffff880`0541ac00  usbaudio usbaudio.sys Mon Jul 13 20:06:31 2009 (4A5BCC07)
fffff880`0559e000 fffff880`055bb000  usbccgp usbccgp.sys Mon Jul 13 20:06:45 2009 (4A5BCC15)
fffff880`05567000 fffff880`05568f00  USBD   USBD.SYS   Mon Jul 13 20:06:23 2009 (4A5BCBFF)
fffff880`04456000 fffff880`04467000  usbehci usbehci.sys Mon Jul 13 20:06:30 2009 (4A5BCC06)
fffff880`0474e000 fffff880`047a8000  usbhub  usbhub.sys  Mon Jul 13 20:07:09 2009 (4A5BCC2D)
fffff880`04400000 fffff880`04456000  USBPORT USBPORT.SYS Mon Jul 13 20:06:31 2009 (4A5BCC07)
fffff880`05592000 fffff880`0559e000  usbprint usbprint.sys Mon Jul 13 20:38:18 2009 (4A5BD37A)
fffff880`05577000 fffff880`05592000  USBSTOR USBSTOR.SYS Mon Jul 13 20:06:34 2009 (4A5BCC0A)
fffff880`045ba000 fffff880`045c7000  usbuhci usbuhci.sys Mon Jul 13 20:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`055c8000 fffff880`055f5200  usbvideo usbvideo.sys Wed Mar 03 23:40:57 2010 (4B8F39D9)
fffff880`04178000 fffff880`041a7f00  VBoxDrv VBoxDrv.sys Fri Oct 08 09:52:29 2010 (4CAF221D)
fffff880`04000000 fffff880`04021b80  VBoxNetAdp VBoxNetAdp.sys Fri Oct 08 09:52:34 2010 (4CAF2222)
fffff880`046cc000 fffff880`046f27c0  VBoxNetFlt VBoxNetFlt.sys Fri Oct 08 09:52:29 2010 (4CAF221D)
fffff880`0416c000 fffff880`041778c0  VBoxUSBMon VBoxUSBMon.sys Fri Oct 08 09:52:34 2010 (4CAF2222)
fffff880`0462c000 fffff880`0463b000  VClone  VClone.sys  Sun Aug 09 17:25:45 2009 (4A7F3ED9)
fffff880`00ebd000 fffff880`00eca000  vdrvroot vdrvroot.sys Mon Jul 13 20:01:31 2009 (4A5BCADB)
fffff880`01880000 fffff880`0188e000  vga   vga.sys   Mon Jul 13 19:38:47 2009 (4A5BC587)
fffff880`013d8000 fffff880`013fd000  VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Mon Jul 13 19:38:51 2009 (4A5BC58B)
fffff880`01979000 fffff880`01989000  vmstorfl vmstorfl.sys Mon Jul 13 19:42:54 2009 (4A5BC67E)
fffff880`00daf000 fffff880`00dc4000  volmgr  volmgr.sys  Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`00c00000 fffff880`00c5c000  volmgrx volmgrx.sys Mon Jul 13 19:20:33 2009 (4A5BC141)
fffff880`01989000 fffff880`019d5000  volsnap volsnap.sys Mon Jul 13 19:20:08 2009 (4A5BC128)
fffff880`04151000 fffff880`0416c000  wanarp  wanarp.sys  Mon Jul 13 20:10:21 2009 (4A5BCCED)
fffff880`011a3000 fffff880`011b3000  watchdog watchdog.sys Mon Jul 13 19:37:35 2009 (4A5BC53F)
fffff880`00e00000 fffff880`00ea4000  Wdf01000 Wdf01000.sys Mon Jul 13 19:22:07 2009 (4A5BC19F)
fffff880`00ea4000 fffff880`00eb3000  WDFLDR  WDFLDR.SYS  Mon Jul 13 19:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`040f6000 fffff880`040ff000  wfplwf  wfplwf.sys  Mon Jul 13 20:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff960`00070000 fffff960`0037f000  win32k  win32k.sys  Tue Aug 31 22:58:04 2010 (4C7DC13C)
fffff880`00ff0000 fffff880`00ff9000  WMILIB  WMILIB.SYS  Mon Jul 13 19:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`05ac7000 fffff880`05ae8000  WudfPf  WudfPf.sys  Mon Jul 13 20:05:37 2009 (4A5BCBD1)
fffff880`05ae8000 fffff880`05b19000  WUDFRd  WUDFRd.sys  Mon Jul 13 20:06:06 2009 (4A5BCBEE)

Unloaded modules:
fffff880`07f4d000 fffff880`07fbe000  spsys.sys
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
fffff880`01a16000 fffff880`01a24000  crashdmp.sys
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
fffff880`01874000 fffff880`01880000  dump_ataport
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
fffff880`01bf6000 fffff880`01bff000  dump_atapi.s
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
fffff880`019d5000 fffff880`019e8000  dump_dumpfve
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
fffff880`0469b000 fffff880`046cc000  WUDFRd.sys
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
fffff880`0466a000 fffff880`0469b000  WUDFRd.sys
  Timestamp: unavailable (00000000)
  Checksum: 00000000
Outdated drivers can and do cause memory corruption. I find the following out of date drivers loaded on your system. Some are quite obsolete. Update these drivers, especially those in red font.
Quote:
adfs.SYS Thu Jun 26 16:52:37 2008 - Adobe File System Driver http://www.adobe.com

atksgt.sys Sun May 17 09:36:34 2009 - part of a Copy Protection platform dveloped by Tages SA, TAGES, the AAA Copy Protection System

ElbyCDFL.sys Thu Dec 14 16:22:27 2006 - ElbyCDIO Filter Driver belongs to CloneCD by SlySoft, Inc (www.slysoft.com) or Elaborate Bytes or Elaborate Bytes AG (www.elby.ch). This software is XP software and is obsolete. Completely uninstall it and upgrade to the latest version from Slysoft.

LHidFilt.Sys Wed Jun 17 12:49:39 2009 - Logitech SetPoint HID Filter Driver Downloads

lirsgt.sys Sun May 17 09:06:57 2009 - part of a Copy Protection platform developed by Tages SA TAGES, the AAA Copy Protection System

LMouFilt.Sys Wed Jun 17 12:49:43 2009 - Logitech SetPoint HID Filter Driver Downloads

SSPORT.sys Thu Aug 11 19:07:32 2005 - Samsung printer driver Samsung' This is an XP driver. Update it.

teamviewervpn.sys Thu Dec 13 04:22:09 2007 - TeamViewerVPN Network AdapterTeamViewer GmbH. This version of Team Viewer is obsolete. I suggest that you completely uninstall it, download and install the latest version.
Regarding adfs.sys, if you cannot update this driver from Adobe, I suggest that you completely uninstall all of your Adobe software, download the latest versions and install them.

How to find drivers -
Quote:
- I have listed links to most of the drivers in the code box below. Please use the links there to see what info I've found about those drivers.
- search Google for the name of the driver
- compare the Google results with what's installed on your system to figure out which device/program it belongs to
- visit the web site of the manufacturer of the hardware/program to get the latest drivers (DON'T use Windows Update or the Update driver function of Device Manager).
- if there are difficulties in locating them, post back with questions and someone will try and help you locate the appropriate program.


- - The most common drivers are listed on this page: Driver Reference
- - Driver manufacturer links are on this page: Drivers and Downloads
Take care of the above drivers. If you need help, please post.
My System SpecsSystem Spec